Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku

no image Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Przyłęk, ulica Fabryczna, nr 7, kod pocztowy 57256. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 89104814600000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 9, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 116 uczniów. 59 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 748171593, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 748171593.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja