Publiczne Gimnazjum W Żabnicy

no image Publiczne Gimnazjum W Żabnicy to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Żabnica, ulica Szkolna, nr 6, kod pocztowy 34350. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 07232614500000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 3, a na część etatu 13. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 99 uczniów. 46 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 338641418, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 338641418.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja