Publiczne Gimnazjum W Strzelcach

no image Publiczne Gimnazjum W Strzelcach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Strzelce, ulica Szkolna, nr 3, kod pocztowy 99307. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 47223315800000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 12, a na część etatu 5. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 124 uczniów. 64 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 243566699, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 243566699.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja