Publiczne Gimnazjum W Śniadowie

no image Publiczne Gimnazjum W Śniadowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Śniadowo, ulica Łomzyńska, nr 29, kod pocztowy 18411. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 45069569200000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 19, a na część etatu 1. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 172 uczniów. 85 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 864738399, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 864738399.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja