Publiczne Gimnazjum W Rogowie

no image Publiczne Gimnazjum W Rogowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Rogowo, nr 31, kod pocztowy 87515. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 91092203400000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 12, a na część etatu 10. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 197 uczniów. 92 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 542801665, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 542801665.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja