Publiczne Gimnazjum W Przyworach

no image Publiczne Gimnazjum W Przyworach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Przywory, ulica Krapkowicka, nr 4, kod pocztowy 46050. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 00119375100000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 10, a na część etatu 9. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 102 uczniów. 42 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 774643346, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 774643346.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja