Publiczne Gimnazjum W Ostrowie

no image Publiczne Gimnazjum W Ostrowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Ostrów, ulica -, nr 215, kod pocztowy 39103. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 69067550000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 11, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 135 uczniów. 66 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 177451144, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 177451144.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja