Publiczne Gimnazjum W Osięcinach

no image Publiczne Gimnazjum W Osięcinach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Osięciny, ulica Traugutta, nr 1, kod pocztowy 88220. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 91091831100000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 20, a na część etatu 7. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 258 uczniów. 121 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 542650260, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 542650260.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja