Publiczne Gimnazjum W Mchawie

no image Publiczne Gimnazjum W Mchawie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Mchawa, nr 37, kod pocztowy 38606. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 37102888000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 10, a na część etatu 3. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 101 uczniów. 53 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 134684497, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 134684497.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja