Publiczne Gimnazjum W Kluczewsku

no image Publiczne Gimnazjum W Kluczewsku to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Kluczewsko, ulica Leśna, nr 1, kod pocztowy 29120. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 29108064800000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 5, a na część etatu 12. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 128 uczniów. 58 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 447814287, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 447814224.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja