Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie

no image Publiczne Gimnazjum W Bodzanowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Chodkowo-Działki, ulica Wyszogrodzka, nr 3, kod pocztowy 9470. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 61104542600000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 17, a na część etatu 5. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 154 uczniów. 65 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 242607824, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 242607824.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja