Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Puławach

no image Publiczne Gimnazjum Nr 4 W Puławach to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Puławy, ulica Kaniowczyków, nr 9, kod pocztowy 24100. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 43125322700000. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 506 uczniów. 259 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 818864037, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 818864864.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja