Niepubliczne Gimnazjum W Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

no image Niepubliczne Gimnazjum W Miechowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Miechów, ulica Skorupki, nr 3, kod pocztowy 32200. Gimnazjum prowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego W Kielcach. Szkoła dysponuje numerem Regon 00051256201412. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 0 uczniów. 0 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 413831900, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 413831900.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja