Gimnazjum Publiczne Im. Dzieci Zamojszczyzny W Skierbieszowie

no image Gimnazjum Publiczne Im. Dzieci Zamojszczyzny W Skierbieszowie to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest położona w miejscowości Skierbieszów, ulica Zamojska, nr 8, kod pocztowy 22420. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 95107649000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 14, a na część etatu 6. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 178 uczniów. 86 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 846213232, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 846213232.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja