Gimnazjum Nr 51

no image Gimnazjum Nr 51 to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Warszawa, ulica Jana Olbrachta, nr 48/56, kod pocztowy 1111. Gimnazjum prowadzi Miasto Na Prawach Powiatu. Szkoła dysponuje numerem Regon 01605671000000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 4, a na część etatu 14. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 102 uczniów. 48 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 228366418, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 228777567.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja