Gimnazjum Im Kazimierza Jagiellończyka W Trąbkach Wielkich

no image Gimnazjum Im Kazimierza Jagiellończyka W Trąbkach Wielkich to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w miejscowości Trąbki Wielkie, ulica Sportowa, nr 2, kod pocztowy 83034. Gimnazjum prowadzi Gmina. Szkoła dysponuje numerem Regon 19194074600000. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 23, a na część etatu 8. Kadra pedagogiczna naucza łącznie 400 uczniów. 203 z nich stanowią uczennice. Telefoniczny numer kontaktowy do gimnazjum to 586828730, ze szkołą można połączyć sie również za pośrednstwem faksu 586828730.
Gimnazjum Specjalne screen

Gimnazjum Specjalne

Gimnazjum Specjalne to szkoła publiczna, do której uczęszczają dzieci lub młodzież. Placówka jest zlokalizowana w...
Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville screen

Dostawca Lincare Inc w miejscowości Zanesville

Następnym dostawcą sprzętu i akcesoriów medycznych w USA jest przedsiębiorstwo Lincare Inc. Firmę tę można...
Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage screen

Dostawca Vantage Dme Partnership w miejscowości Hermitage

Kolejnym dostawcą sprzętu medycznego w Stanach Zjednoczonych jest firma Vantage Dme Partnership. Dokładny adres tej...
(c) 2020 - Gimnazja